# حدیث

چگونه غمگین باشم؟

امام سجاد (ع) : خدایا چگونه غمگین باشم در حالیکه تو را میشناسم .                                                                                                                                        بحار ج94 ص 139
/ 21 نظر / 11 بازدید