حدیث

پیامبر اکرم (ص) :

بنده به حقیقت اخلاص نمیرسد مگر انگاه که دوست نداشته باشد

 در برابر کاری که برای  خدا انجام داده ستایش شود

                                                                                  مستدرک الوسائل ج1

/ 0 نظر / 16 بازدید