شریف کیست؟

امام علی (ع) :

شریف کسی است که خصلتهای او شریف و بلند باشد.

                                                                            غررالحکم ح4532

/ 2 نظر / 18 بازدید
آسمان

آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند هرگز هراسی از فراموش شدن ندارندچرا که جاودانند[گل]

علی

از امام جعفر صادق روایت است که می‌فرماید بروید با مردم به گونه‌ای حشر و نشر کنید که بگویند اینها جعفری هستند. این جعفری‌ها با اخلاقند و با ادب هستند و بگونه‌ای نباشید که ما خجالت‌زده شویم