تاريخ : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩ | ٤:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

برای شناختن صفات خدا از دو ابزار شناخت به نام عقل و وحی کمک میگیریم و

این دو مرجع ، خدا را به بهترین نحو میستایند .

علم و آگاهی ، قدرت و توانایی ، حیات و زندگی ، و اراده واختیار از صفات

ذات خداوند به شمار میروند ، و واقعیت اراده ی الهی همان اختیار  و آزادی وی

در انجام افعال است .

یکی از صفات فعلی خدا ، تکلم او با بشر است که در سوره ی شوری آیه ی ۵١

به سه وجه منحصر شده است . گذشته از این سه وجه ، کل جهان به اعتباری

کلام و سخن خداست  ؛ چنانکه به همین اعتبار حضرت مسیح (ع) کلمه الله

میباشد .  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات