تاريخ : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩ | ٢:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

قطعا برای شما  پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج 

 

بیفتید ، به  (هدایت) شما  حریص و نسبت  به مومنان دلسوز و مهربان است .

                                                        سوره توبه / آیه ١٢٨

 

 

جهان چشم به راه آمدنش بود و پس از قرنها آمده بود تا بار دیگر به آدمیان

 

کرامت و شرافت بخشد .

 

چه ظلم ها که نشده بود و نمیشد !!

 

و در این میان به زنان و دختران بیش از همه ظلم میشد .

 

آمده بود تا دختران و زنان را از زیر آن همه ستم ها ، توهین ها و تحقیر ها

 

رهایی بخشد و بگوید :

 

نه مرد بودن نشان کمال است و نه زن بودن نشان نقص است بلکه ملاک کرامت

 

و شرافت نزد خداوند تقوا و پرهیزگاری است و میدان کسب کرامت و شرافت

 

همانگونه که فراروی مردان گشوده است فراروی زنان نیز گشوده است .

 

                                                      • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات