تاريخ : جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩ | ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

پدرش که عموی هارون الرشید خلیفه عباسی بود، «عمرو» نام داشت. عمرو

کوفی فرزندی داشت که نامش را «وهب » نهاده بود وکنیه اش «ابو وهب » نام

گرفت. اما این فرزند خوشنام کوفی، درمیان مردم به «بهلول » معروف شده بود.

آری، «بهلول عاقل » همان مردی است که برخی دشمنان کم خرد، وی را

«بهلول دیوانه » نام نهاده بودند.

دل آن عاقل اندیشمند، برغم اینکه خود از عباسیان به شمارمی رفت، همچون

برخی دیگر از کوفیان حق طلب، جلوه گاه نور ولایت وتشیع گردید.

در آن زمان، امام صادق(ع) از شهر مدینه نورافشانی می کرد و هدایت امت

پیامبراکرم(ص) را بر عهده داشت.

کوفه نیز یکی از آن شهرهایی بود که مردان بسیاری از آن برخاسته، با حرکت

به سوی مدینه، چونان پروانه های عاشق بر گردصادق آل محمد(ع) می چرخیدند.

در عصر امام صادق(ع)

بهلول کوفی نیز بسان دیگر همشهریان خویش، در جرگه این عاشقان در آمده ودر

زمره شاگردان خاص آن خورشید صداقت جای گرفت.  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات