تاريخ : یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩ | ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

دسته ای از مفسرین معتقدند او پیامبر بوده ولی اغلب او را حکیمی فرزانه دانسته

اند. در سیاهی چهره او تردیدی نیست ولی حکمت بی نظیرش، سیرت او را

بسیار منور کرده بود. کسی از او پرسید مگر تو همدوش ما گوسفند چرانی نمی

کردی چه شد که به این مقام و منزلت رسیدی؟ لقمان پاسخ داد: خدا را شناختم،

امانت را حفظ کردم، راست گفتم و از حرف بی فایده و بی مورد پرهیز کردم.

بعضی گفته اند او پسر خواهر ایوب بوده و بعضی دیگر او را پسر خاله ایوب

معرفی کرده اند و عده ای دیگر او را از عمو زادگان ابراهیم علیه السلام دانسته

اند.  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات