تاريخ : پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩ | ۳:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده شب می کشم

چراغهای رابطه تاریکند

چراغهای رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی است.  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات