تاريخ : یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩ | ۳:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

عشق گناه نیست

اما اگر انسانی عشق خود را گناه میپندارد

بی شک شهوت بر او غلبه کرده است

انسانهایی که شهوتش بر عقلش فائق آید همچون حیوان است.

اما اگر انسانیعقلش بر شهوتش فایق آید پاک و مطهر همچون ملائک است

در هر حال انسان برده و اسیر است

فقط اتحادعقل و عشق است که انسان را به اوج میرساند

چنین انسانی هرگز تحت تاثیر وسوسه های شیطانی قرار نمیگیرد

و اگر عاشق شودعشقش ابدی خواهد بود.

دکتر علی شریعتی  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات