تاريخ : یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠ | ٥:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

حضرت باقر علیه السلام فرمود: مردى یهودى وارد شد بر رسولخدا (ص ) و

 

عایشه هم در حضور آنحضرت صلى اللّه علیه و آله بود و گفت : ((السام علیکم ))

 

(یعنى مرگ بر شما، رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در پاسخ فرمود: ((علیکم ))

 

(یعنى بر شما) سپس دیگرى (از یهود) آمد و مانند همان گفت و رسولخدا (ص )

 

نیز مانند رفیقش باو پاسخ داد، پس سومى وارد شد و مانند آن گفت و رسولخدا

 

(ص ) همانطور که بدو نفر رفقایش جواب داده بود جواب او را گفت ، پس

 

عایشه خشمگین شد و گفت : ((سام )) و خشم و لعنت بر شما باد اى گروه یهود

 

واى برادران میمونها و خوکها، پس رسولخدا (ص ) به عایشه فرمود: اى

 

عایشه اگر فحش بصورتى مجسم مى شد هر آینه بد صورتى داشت ، نرمش و

 

مدارا بر هیچ چیز نهاده نشده جز اینکه آن چیز را آراسته است ، و از هیچ چیز

 

برداشته نشده جز اینکه آنرا زشت ساخته عرض کرد: اى رسولخدا آیا نشنیدى

 

که اینها گفتند: ((السام علیکم ))؟ فرمود: چرا، مگر تو نشنیدى آنچه من پاسخشان

 

را دادم و گفتم : ((علیکم ))؟ پس هرگاه مسلمانى بشما سلام کرد باو بگوئید:

 

((سلام علکیم )) و هرگاه کافرى بر شما سلام کرد در پاسخش بگوئید: ((علیک ))  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات