تاريخ : شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ٧:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : نجمه شریعتمداری

امام صادق (ع ) فرمود:

به روزه و نماز مردم گول نخورید، زیرا بسا انسان به نماز و روزه شیفته

میشود تا آنجا که اگر ترک کند بهراس افتد، ولى آنها را به راستگوئى واداء

امانت بیازمائید.  • بیا اینجا
  • شرم
  • ضایعات